اضافه کردن فونت به المنتور و تنظیم فونت پیشفرض

اضافه کردن فونت به المنتور و تنظیم فونت پیشفرض در افزونه المنتور

نکنه از قالب هلو المنتور استفاده میکنین و فونتی به سایتتون اضافه نکردین. هر چه زودتر یه فونت تهیه کنین و طبق این ویدئو به افزونه المنتور سایتتون اضافه کنین.

اگه فونت اضافه نکنیم چی میشه؟ خب هیچی نمیشه فقط یه سایت با فونت زیبا ندارین. اگه قالبی داریم که خودش فونتهای فارسی داره باز هم فونت اضافه کنیم؟ نه در اون صورت نیاز نیست فقط در تنظیمات المنتور در سربرگ کلی اون تیک گزینه غیرفعال کردن فونتهای پیشفرض رو بذارید. باز اگه سؤالی بود برام بنویسین. من از فونت ایران سانس استفاده میکنم اگه فونت جذاب و زیبایی میشناسین هم به من به بقیه دوستان در همین برگه معرفی کنین، خوشحال میشیم.